Обадете ни се днес: 02 862 3760

Спонсорирана работна виза


457 visa sponsorship

457 подклас стандартна виза

Бизнес спонсорство


Тази виза е достъпна за хора от всякакви националности, които притежават нужните на работодателите умения. През 2013 година са издадени повече от 110 000 такива визи. Притежателите на виза подклас 457 се равняват на 1% от общия брой на хората на австралийския трудов пазар. Това е временна виза и важи за период от един месец до четири години. Тя дава възможност на квалифицирани кадри да работят за надежден работодател и дори да вземат при себе си семействата си.

Виза подклас 457 е спонсорирана от работодателя и се изисква от него. Няма ограничение за броя издадени визи от този подклас. Процесът се регулира единствено от нуждите на австралийската трудова сила.

Издаването на визата се състои от три етапа. Първо, работодателят трябва да бъде одобрен като спонсор. След това той номинира квалифициран работник, намиращ се извън територията на Австралия, който да е подходящ за предлаганата позиция. От своя страна работникът трябва да задвижи и завърши процеса за получаване на виза.

Работодателят е длъжен да докаже, че дейността му е законна и действително има нужда от допълнителна квалифицирана работна ръка. Същият трябва да покрие стандартен минимум от 2% от ведомостта за заплати за обучение на служителя или да отдели 1% от годишната ведомост за обучение на австралийски граждани в бизнеса. Освен това от бизнеса се изисква да представи финансова стабилност да спонсорира определен брой кадри за следващите три години. Когато изпълни всички условия, работодателят се счита за Стандартен бизнес спонсор.
Тестове на трудовия пазар могат да бъдат приложени, за да докажат, че работодателят е обявил предлаганата позиция първо на австралийския трудов пазар, но не е успял да намери достатъчно квалифицирани кадри за длъжността.

Друго задължително условие към работодателя е да покрие изизквания минимум за работна заплата. Най-ниската възможна заплата съответства на мининална граница за дохода на квалифициран кадър имигрант ((TSMIT) и се възлиза приблизително на $53,900. Предлаганата длъжност трябва да присъства в списъка на утвърдените длъжности (CSOL).

От кандидата за виза ще се очаква истинско желание да изпълнява длъжността, за която се бори, да има нужните умения и опит в областта, да покрива добро ниво на владеене на английски език (освен ако не е освободен от това) и да има законно право и лицензи да упражнява съответната професия. В някои случаи способностите му подлежат на оценка по скала от 1 до 3. Всеки кандидат трябва да покрива личности и здравни изисквания. Ако успее да получи спонсорство, имигрантът има право да работи единствено за работодателя, който го е наел първоначално. Съпругът или съпругата на кандидата, както и други членове на семейството под негова издръжка получават право да работят неограничено в Астралия.

Много от притежалите на виза подклас 457 успяват да се устроят за постоянно в Австралия. В периода от 2012 до 2013 година 69% от хората, дошли с тази виза, се прехвърлят към спонсорирана виза по схема за номинация от работодателя по ENS, а 31% към виза по схема за регионално спонсорирана миграция. Поради ниската гъстота на населението на Австралия Департамента по имиграция разработва насоки, с които да улесни притежателите на временна виза да се сдобият с постоянна.

Специализираме в помощ за студенти, желаещи да преминат от студентска виза към виза подклас 457. Успели сме да помогнем на 70% от студентите в постигането на мечтата им да се сдобият с работна виза. Предлагаме уникална програма за успешна подготовка. Разполагаме с екип от професионалисти, които са тясно специализирани по въпросите, свързани с издаването на виза.

Employer nomination sponsorship

186 подклас виза

Спонсорирана виза по схема за номинация от работодателя


Постоянна спонсорирана от работодателя виза – схема за номинация от работодателя (ENS)

Схемата за номинация от работодателя дава възможност на работодателя да стане спонсор за постоянна виза на високо квалифициран служител в специализирана сфера, в която се наблюдава недостиг на кадри. Тези визи се дават на служители, на които се предлага преминаване от временна виза подклас 457 към постоянна или директно спонсорство за наемане на работа.

 • Директно кандидатстване за спонсорство
 • Подходящо за кандидати, които:
  • живеят в Австралия, но нямат виза подклас 457;
  • не са получили виза подклас 457 в последните две години;
  • кандидатстват директно от чужбина.
 • Преминаване от временна към постоянна виза
 • Подходящо за хора, които имат виза подклас 457, работили са за своя работодател-спонсор през последните две години и ще бъдат наети за същата позиция на пълно работно време за поне две години, при условие че продължаването на заетостта е гарантирано.

За директно кандидатстване желаещите трябва да имат отлична оценка на своите умения от съответен компетентен орган в сферата.

Много от притежалите на виза подклас 457 успяват да се устроят за постоянно в Австралия. В периода от 2012 до 2013 година 69% от хората, дошли с тази виза, се прехвърлят към спонсорирана виза по схема за номинация от работодателя по ENS, а 31% към виза по схема за регионално спонсорирана миграция . Поради ниската гъстота на населението на Австралия Департамента по имиграция разработва насоки , с които да улесни притежателите на временна виза да се сдобият с постоянна.

Тази виза дава възможност на много имигранти, дошли да работят временно в Автралия, да си осигурят постоянна заетост на длъжност, за която работодателят не е успял да открие подходящ специалист на австралийския трудов пазар и не е успял да обучи сам.

Кандидатстването за спонсорирана виза по схема за номинация от работодателя се случва на два етапа. Първо работодателят номинира служител и гарантира, че бизнесът е законен, финансово стабилен и има изразена насоченост да обучава автралийски служители.

Предлаганата позиция трябва да е от утвърден списък и да предлага пълно работно време за срок от поне три години с ограничения за удължаване на договора.

Когато номинацията бъде одобрена, кандидатурата за виза трябва да се предаде в рамките на 6 месеца. Изискванията към кандидатите са: да бъдат на възраст не повече от 50 години, да покриват определено ниво на владеене на английски език – 6.0 IELTS и да притежават необходимите квалификации за позицията, за която са номинирани. В някои случаи кандидатите могат да бъдат освободени от изискванията в зависимост от професията, заплащането и опита в сферата. Допълнително се изисква определен здравен статус и личности качества.

Ако кандидатствате директно за виза, без да имате оценка на уменията си, ние можем да Ви помогнем да получите такава. В хода на работата си сме успели да съдействаме на много притежатели на временна виза успешно да преминат към постоянна.

RSMS visa

187 подклас регионална виза

Схема за регионално спонсорирана миграция


Схемата за регионално спонсорирана миграция (RSMS) дава съзможност на австралийските работодатели от различни региони на страната да номинират квалифицирани кадри за постоянна виза. Тези служители могат да бъдат както извън Австралия, така и хора, работещи в територията на страната с временна виза, издадена поради недостиг на кадри в съответната област. Програмата на Правителството има за цел да създаде нарастващо преселване на квалифицирани кадри и да подпомогне собствениците на бизнес от различни области на Австралия. Тези области се разделят на принципа на пощенските кодове.

Пощенските кодове разделят Австралия на: цялата територия на столицата, цялата Северна област, Западна Австралия, Южна Австралия, Тазмания, Ню Саут Уейлс (с изключение на Сидни), Нюкасъл и Уулонгонг, Куинсланд (с изключение на Бризбейн и Гоулд Коуст), Виктория (с изключение на по-голямата част от Мелбърн).

Работодателите имат право да номинират квалифицирани кадри, ако успеят да докажат, че не могат да намерят подходящ служител за длъжността на австралийския трудов пазар.

RSMS се представя в три направления:

Директното кандидатстване изисква асистенция от най-близкия до местоположението на бизнеса местен сертифициращ орган (RCB).

Преминаването от временна към постоянна виза се отнася за притежатели на виза подклас 457, които са работили две години и работодателят им е съгласен да им предложи постоянна заетост. Това прехвърляне не изисква помощ от местен сертифиращ орган и може да се извърши директно от Департамента по имиграция и защита на границите (DIBP).

Трудови договори – за хора, които са получили спонсорство от работодател чрез трудов или регионален миграционен договор. Не се изисква асистенция от местен сертифициращ орган и също може да се извърши директно от Департамента по имиграция и защита на границите (DIBP).

Изискванията за RSMS са по-леки в сравнение с останалите работни визи и се поощряват от Правителството. Предимствата са следните:

 • Не е необходимо работодателят да покрива стандартен минимум от ведомостта за заплати за обучение
 • Няма ограничение за минималната работна заплата, стига тя да отговаря на стандартите в индустрията
 • От кандидата за виза много често не се изисква да представи оценката на уменията си и опит му в сферата
 • Няма списък с професии, което прави кандидатстването възможно за широк спектър от длъжности
 • RSMS е визата с най-голям приоритет в насоката за привличане на квалифицираните кадри

Много от притежалите на виза подклас 457 успяват да се устроят за постоянно в Австралия. В периода от 2012 до 2013 година 69% от хората, дошли с тази виза, се прехвърлят към спонсорирана виза по схема за номинация от работодателя по ENS, а 31% към виза по схема за регионално спонсорирана миграция . Поради ниската гъстота на населението на Австралия Департамента по имиграция разработва насоки, с които да улесни притежателите на временна виза да се сдобият с постоянна.

Ние разбираме длъжностите, които работодателите и кандидатите изпитват на всеки етап от кандидатстването за RSMS виза. Наясно сме с грешките, които могат да бъдат допуснати и да доведат до отказ на Вашата виза и знаем как да ги избегнем. Едно от най-важните неща за успех е да се обърнете за помощ към опитен, регистриран агент, който да Ви помогне да се справите с предизвикателствата.


philip studentФилип дойде със студентска виза и получи постоянна спонсорирана виза RSMS

Дипломирах се като магистър по компютърни науки, но изпитвах затруднения да събера достатъчно точки, за да получа постоянна виза за квалифициран имигрант и положителна оценка на уменията си от ACS . Тогава се обърнах към Study pro. Те ми помогнаха да постигна всичко, което исках. Благодаря най-вече на Грег Нютън, който със задълбочените си познания в ИТ сферата и имиграционното право, успя да ме насочи в правилната посока. Study Pro ме свързаха с новия ми работодател и спонсор, който ме нае като системен анализатор за Западна Австралия в малка инженерна компания и ми помогна да получа постоянна виза.

sanjay studentСанджей получи виза подклас 457

Дойдох в Австралия през 2008 година. Ако трябва да бъда честен, не си бях поставил никакви конкретни цели. Завърших търговско готварство, а след това получих диплома за напреднали за Мениджмънт. Study Pro ми помогнаха да си намеря работа в известен ресторант в Сидни и така да получа спонсорство за постоянна виза. Те успяха там, където други две агенции се бяха провалили и аз почти бях загубила надежда. От вече почти 2 години работя при същия работодател и нямам търпение да получа своята постоянна ENS виза през март 2014!

MartinМартин заменя своята студентска виза с постоянна (RSMS)!

Пристигнах в Австралия през 2009 година. Учих английски език една година, след което завърших мениджмънт в Гоулд Коуст. През 2013 с помощта на Study Pro успях да намеря спонсорства в Куинсланд, от магазин за търговия с телефони. Наскоро получих своята постоянна виза като мениджър продажби в същия магазин. След това и съпругата ми се премести при мен в Австралия. Двамата сме изключително щастливи и обожаваме новия си живот тук. Благодаря ви, Study Pro!