Обадете ни се днес: 02 862 3760

Миграция на квалифицирани кадри


Skilled visa accountant

189 подклас виза

Независими квалифицирани кадри


Това е вид постоянна виза за Австралия.

Тази виза е за квалифицирани кадри, мигрирали в Австралия, които нямат спонсор, или за член на семейството. Тя Ви дава право да живеете и работите за постоянно навсякъде в Австралия, като в заявката Ви могат да се включат членове на семейството. Квалифицираният имигрант и неговото семейство могат да останат да живеят в Австралия и получават пълни работни права. Подклас 189 заменя два други подкласа виза – 175 и 855.

За да сте подходящ кандидат за тази виза, първо трябва да попълните заявление за проявен интерес в зависимост от Вашите квалификации. Можете да го направите преди или след като заминете за Австралия, като ние можем да Ви помогнем да си изготвите заявление, оценка на уменията и всички необходими документи за кандидатстване за виза.

Кандидатстването става само по покана. За да получите такава, Вие трябва да:

  • сте високо квалифициран и да имате образование, подходящо за нуждите на работодателя
  • имате нужните способности за позицията, за която кандидатствате
  • имате навършени 18 години и да не сте по-възрастен от 50 години в момента на получаване на поканата
  • имате достатъчно добро ниво на английски език
  • сте способни да изкарате поне 60 точки на точковия тест
  • подадете заявление за проявен интерес

Ако получите покана за кандидатстване, имате 60 дни да представите кандидатурата си онлайн. В писмото с поканата ще получите и подробни инструкции за целия процес. Поканите са базирани на заявлението, което изпращате в началото. Документите Ви за кандидатстване трябва да съдържат информация за Вашите умения и квалификации, съответстваща на тази в заявлението. Необходимо е да включите подходящи приложения, за да докажете своите способности.

Ние ще Ви помогнем да представите силните си страни, ще Ви дадем съвети как да организирате преместването си и да представите уменията си конкурентоспособно и ще Ви съдейтсваме в процеса по издаване на виза от Департамента по имиграция.

SUbclass 190

190 подклас виза

Номинация от щат


Това е вид постоянна виза за Австралия.

Това е програма на Правителството на всеки щат, чрез която се номинират подходящи кандидати за регионална виза за квалифицирани кадри и номинирана виза за квалифицирани кадри. Кандидатурите се обработват от щатското Правителство. Ако бъдете номиниран, автоматично получавате покана за кандидатстване за виза. Всеки щат сам съставя списък според нуждите си от кадри в различните професионали сфери, който бива поместен на официалния уебсайт на Правителството. Списъците биват три вида – открити, ограничени и закрити.

Ако Вашата професия попада в някой от тези списъци, ще Ви осигурим подробен план за подготовка и ще подадем кандидатура за виза от Ваше име. Ще изготвим оценка на база на Вашите квалификации и ще Ви асистираме в съставянето на заявлението за проявен интерес, което да представите в Департамента за имиграция.

Основните изисквания към кандидатите са:

  • да бъдете отдаден на идеята да живеете и работите в Австралия за две години след пристигането Ви
  • да попълвате проучване на всеки шест месеца, касаещо приспособяването Ви към начина на живот и работа
  • разполагате със средства при пристигането си (за срок от поне три месеца), които да покрият първоначалните Ви разходи за настаняване

При подклас 190 виза се изисква да имате най-малко 60 точки в теста. Номинация от държавата и територия Ви дава 5 точки допълнително, което се брои автоматично към Вашия проявен интерес в зависимост от квалификациите Ви.

Skilled visa nursing

489 подклас виза

Регионална виза за квалифицирани кадри


Тази виза е временна работна виза за хора, които имат нужните умения и квалификации по длъжности, за които страната изпитва недостиг на кадри. Визата е за срок от четири години и е предназначена за квалифицирани кадри, които не отговарят на критериите за получаване на номинирана виза (подклас 190).

Визата дава право на притежателя си да пребивава в определени райони на Австралия. Чрез нея може на по-късен етап да кандидатствате за постоянно местожителство. Необходимо е да сте живели две години в страната, от които да сте работили поне една.

Критерий за виза 489 е да изкарате поне 60 точки на точковия тест. Номинация от щат или дадена територия Ви носят допълнителни 10 точки. Ако сте спонсорирани от близък, живеещ на територията на Австралия, това се прибавя към Вашето заявление за проявен интерес.

Всеки щат номинира определен брой квалифицирани кадри ежегодно. Списък с минимум от изисквания и необходими умения се прилага, за да се изберат най-подходящите кандидати, които имат най-голям шанс да се реализират на работното място.

Условията, на които квалифицираните кадри трябва да отговарят, ако искат да работят в Австралия са: възраст, много добро ниво на английски език, професионално образование, умения, квалификации, здравен статус и личностни качества. В допълнение кандидастващите са длъжни да си намерят спонсорство от Правителството на щата или на територията, от която се интересуват, и да преминат точков тест. Точки се дават и в зависимост от възраст, владеене на английски език, опит в сферата, умения на съпруга или съпругата и други бонусни категории.
Настоящият минимум от точки за успешно преминаване на теста е 60.


МаринаМарина премина от студентска към постоянна виза за квалифицирани кадри!

Дойдох в Автралия преди четири години, за да уча английски език, което ми помогна ужасно много за получаване на постоянна виза. Завърших бакалавърска степен Счетоводство с нужното количество часове и предмети, изкарах 7.0 на теста IELTS и успях да се сдобия с постоянна виза. Нищо от това нямаше да се случи, ако не беше помощта на екипа на Study Pro.

australian international studentМихаела, Сидни

Уча в Копенхаген, Дания. Откри ми се възможност да замина на обмен за един семестър в университета „Макуари“ в Сидни и веднага заминах. Моментално се влюбих в града! Чувствах се като у дома си през цялото време.

Сега Австралия ми липсва толкова много! Беше ми изключително трудно да си тръгна и да оставя тази невероятна атмосфера зад гърба си. Усещах невероятно спокойствие сред тези приветливи, гостоприемни хора. Без колебание мога да определя Австралия като страна, където животът кипи, а слънцето сгрява сърцата на хората.

StoyanЖивот в Гоулд Коуст

Обожавам живота си в Гоулд Коуст! Според мен стандартът тук е много по-добър в сравнение с този в Съединените щати, дори човек да е само на почасова работа. Заплащането е забележително добро. Печеля достатъчно пари с почасова работа като шофьор и от време на време обща работа в едно казино. Свикнах толкова много с работната атмосфера, разбирам се с всичките си колеги и обикновено свършвам смяната си до обяд. Ето защо планирам да остана в Австралия възможно най-дълго! Благодаря за всичко, Study pro!